Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

David Klimeš, Okružní 409,755 01 Vsetín

 IČ 05796261

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) potřebujeme Váš souhlas se zpracování osobních údajů, abychom pro Vás mohli zajistit vhodnou nabídku našich služeb.

1. Jaké informace zpracováváme pro administrativní a marketingové účely

- Identifikační údaje – jméno a příjmení, IČ ,DIČ( v případě že je klient podnikatel), adresa trvalého či přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací nebo fakturační adresu nebo Váš kontakt na sociálních sítích. Tyto údaje potřebujeme k plnění k námi poskytovaných služeb a komunikaci s Vámi.

-Bankovní údaje – jedná se o čísla účtů, která jste nám sdělili v případě úhrady bankovním převodem

-Informace ze sociálních sítí – při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na sociální síti využíváme k lepšímu zacílení naší reklamní kampaně na konkrétní uživatele nebo skupinu uživatelů.

-Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti – jedná se o údaje, které musíme sbírat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti – zejména archivační povinnosti podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání.

2. Z jakých zdrojů tyto informace čerpáme?

Informace zpracovávané v rámci souhlasu získáme především od klienta samotného. Využíváme také veřejně dostupné informace jako jsou www. stránky, sociální sítě nebo od spolupracujících třetích stran.

3.Pro jaké účely souhlas udělujete?

-za účelem vytvoření vhodné nabídky pro klienta

-zasílání marketingových nabídek

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

-Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání našich služeb nebo než souhlas odvoláte. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i poté, co uplynula platnost Vašeho souhlasu, ale jen je-li pro jejich zpracování zákonný důvod. Takovým důvodem jsou zejména daňové a účetní povinnosti.

5.Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout nebo kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat i částečně a to pouze pro marketingové účely.

6.Zákonná práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o informaci o osobních údajích, které o Vás zpracováváme a komu je předáváme. V případě zjištění, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení. Máte rovněž právo se obrátit v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.

7.Kdy Váš předchozí souhlas nepotřebujeme?

Pokud nás sami kontaktujete prostřednictvím našich stránek www.cisteni-klimes-vsetin.cz, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím naši FB stránek – Čištění koberců a čalounění David Klimeš dáváte nám automaticky souhlas ke zpracování a uchování Vašich údajů.

8.Komunikační kanály

Ke komunikaci s Vámi využíváme telefon, e-mail, facebook.

 

Příspěvky